What are you looking for?

Dyma Atgofion y Grand: Y Gorffennol, y Presennol a’r Dyfodol. Prosiect yw hwn a grëwyd gan Race Council Cymru ar gyfer HWB Amlddiwylliannol y GRAND ac a ariannwyd gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Mae’r prosiect hwn yn cofnodi atgofion pobl am yr hyn mae adeilad y Grand yn ei olygu iddyn nhw, ac yn taflu goleuni ar eu straeon gan ddefnyddio ffotograffau a chyfweliadau, ystyried sut mae’r adeilad wedi esblygu dros y blynyddoedd i’r hyn mae’n ei gynrychioli erbyn hyn; sut mae wedi cipio calonnau’r holl bobl, a beth fydd gan y dyfodol i’w gynnig. Mae’r prosiect hwn hefyd yn trafod pwysigrwydd lle mor eiconig a sut mae’n datblygu mewn dinas sy’n newid yn barhaus, ac yn dal i fod yn adeilad sy’n annog pawb i ymweld a chael profiad newydd.

The Grand Memory
Cookie
Let us know you to agree to cookies.
We use cookies to provide you the best online experience. Please let us know if you agree with our Privacy policy.
Back Top